Polityka prywatności

 • §1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?
  Administratorem danych jest Monika Bednarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Bednarek
  Kreatimo, NIP: 797-201-99-82 REGON: 368890247, adres: Malawskiego 3/90, 02-641 Warszawa. Możesz
  skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: monika@kreatimo.pl

  §2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

  Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy,
  wiadomość e-mail, itp.;
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami
  Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do
  komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych, w
  oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania
  celu biznesowego.
  2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia);
  3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i
  archiwizacyjnych);
  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez
  czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f
  RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej, niż do
  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci
  obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Po tym czasie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
  W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak
  np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki
  archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO).
  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach,
  produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon);
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci marketingu produktów i usług
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest
  dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.
  Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz
  telefonicznej, potrzebuję Twojej zgody.. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc
  do mnie, na adres podany wyżej.

  6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych
  https://www.instagram.com/kreatimo/, https://www.facebook.com/KreatiMo.MB w przypadku przetwarzania
  danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych;
  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na: polubienie strony / dołączenie do grupy /
  wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w
  formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do
  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”,
  usunięcie komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez
  skontaktowanie się ze mną . Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy, ustala
  Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest
  strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
  7. Analitycznym i statystycznym;
  Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych,
  pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w
  oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być
  także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.
  6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
  8. Odzyskiwania odrzuconych koszyków;
  W sytuacji, gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale
  niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci
  obsługi potencjalnych Klientów i rzeczywistych Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez
  czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
  9. Zamieszczania komentarzy;
  Dane widoczne na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, są przetwarzane przez nas w celu
  administrowania Stroną i do jej obsługi, a także służą do komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia
  sprzeciwu.
  10. Promocji i marketingu;
  W sytuacji, gdy przekażesz nam swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym
  dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu,
  do celu podnoszenia jakości usług i produktów oraz promocji usług i produktów Administratora. Dane te będą
  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie
  danych jest dobrowolne.
  11. Zbierania danych wrażliwych;
  Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania – na podstawie Twojej
  świadomej i dobrowolnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
  12. Rekrutacji;

  Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. b oraz
  art. 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych, dobrowolnie podanych – w oparciu o Twoją zgodę.
  Mogą również służyć do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – przez okres
  maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym aplikacja została pozyskana). Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, z tym że przekazanie niektórych danych, może być niezbędne do
  przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie
  niepodjęcie ww. działań.

  §3 Komu możemy przekazać Twoje dane?
  Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o
  których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i
  przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików
  cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.
  W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww.
  celów, w szczególności podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie
  udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe,
  podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, platformie
  szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, innym podmiotom, które wspierają
  Administratora w realizacji celów przetwarzania.
  Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W
  pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę,
  standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in.
  obowiązku informacyjnego.
  Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające
  swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane
  mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w
  części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na
  celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o
  zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z
  podmiotów.

  §4 Jakie prawa Ci przysługują?
  W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
  usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody,
  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot.
  ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
  skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego
  kontaktu ze mną, celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

  §5 Czy Twoje dane są profilowane?
  Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez
  dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec
  Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i
  wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników (więcej
  informacji o analizie znajduje się w §7 Polityka plików cookies).
  §6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
  W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

  §7 Polityka plików cookies
  Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
  Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby
  optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
  Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach, dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach
  przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może ograniczać działanie
  niektórych funkcjonalności na Stronie.
  Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania
  reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na
  stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze
  strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na
  portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub
  usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie
  Polityki prywatności Facebooka (Meta).
  – narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
  View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy
  statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą

  stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie:
  zasady korzystania z narzędzi Google.

  §8 Wtyczki społecznościowe
  Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak:
  Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są
  bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

  §9 Współadministrowanie
  Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta), są
  współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand
  Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady
  dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie
  Polityka prywatności.
  Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministrowane przez Administratora oraz LinkedIn
  Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2,
  Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym
  informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.
  Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz
  aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych
  usług. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i
  Współadministratorem.